۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
جستجو ورود اعضاء نقشه سایت
مدیریت حمل و نقل و ترافیک
صفحه اصلی
روشهاي ارتقاء فرهنگ ترافيك

روش هاي ارتقاء فرهنگ ترافيك

الف : طراحي و برنامه ريزي

 گام نخست در طرح يك برنامه، بررسي مهندس طرح، در نظر گرفتن جوانب امر و ارائه طرح مقتضي مي باشد. به عنوان مثال، در طرح خطوط ويژه اتوبوس يك مهندس ترافيك بايد ابتدا خيابانهاي اولويت دار را شناسايي و يك سيستم خط ويژه منسجم و كارا طراحي نمايد.

  ب : آموزش عمومي

 گام بعدي اجراي يك برنامه، شامل مراحل مختلفي مي باشد كه عبارتند از:

- معرفي طرح يا برنامه به شهروندان

در اين مرحله بايد طرح را به مردم معرفي نمود و ذهنيت آنها را به طرح آشنا نمود.

- بيان اهداف اجراي طرح

يكي از مهمترين مراحل و شايد كليدي مرحله در موفقيت يك طرح، بيان اهداف منطقي از اجراي طرح و توجيه پذيري طرح براي شهروندان مي باشد. بطوريكه در حال حاضر بسياري از طرحهاي ترافيكي به دليل عدم توجيه پذيري آن براي مردم با شكست مواجه شده و عمر چنداني نداشته اند كه اصلاح فرهنگ ترافيك نيز از جمله اين موارد مي باشد.

- نظرخواهي از شهروندان

آخرين مرحله در اين گام از برنامه، نظرخواهي از افراد جامعه در مورد طرح مورد نظر مي باشد تا مشخص گردد آيا اكثريت جامعه پذيرش طرح مورد نظر را دارند يا خير؟ اگر پذيرش عمومي وجود نداشت طرح  بايد حذف يا اصلاح گردد، ولي اگر پذيرش همگاني وجود داشت بايد وارد گام بعدي شد.

 ج : اجراي برنامه يا قانون مصوب

 در آخرين گام از اجراي برنامه، بايستي طرح مورد نظر بصورت برنامه با قوانين مقتضي تصويب گردد و ضمن اعلام آن به شهروندان يا ابلاغ به ارگانهاي ذيربط، بايد كنترل و نظارت بر اجراي آن انجام داد تا به پشتوانه نيروي انتظامي طرح با موفقيت اجرا گردد.

موفقيت يك پروژه در شرايطي تضمين مي شود كه بين سه عامل ياد شده، ارتباط مستحكم و منسجمي برقرار باشد. در شهرهايي كه از فرهنگ ترافيك بالايي برخوردارند، روابط موفق اين سه عامل كاملا محسوس است. به بيان ديگر، ايجاد خدشه در هر يك از سه عامل فوق، به فروپاشي و نهايتا شكست طرح يا پروژه خواهد انجاميد.

به عنوان مثال سيستم كنترل هوشمند ترافيك مي تواند به عنوان يك طرح سه مرحله اي معرفي گردد. بطوريكه، ابتدا مسوولين شهرداري به فكر چاره انديشي مي افتند و كنترل هوشمند تحقق مي يابد. مهندس نقش خود را ايفا مي نمايد. مرحله بعد، آشنا نمودن مردم با اين طرح كه همان آموزش است و مستلزم طي مراحل متعددي است تا تاثير مطلوب را در ذهن شهروندان بر جاي نهد كه به آنها اشاره گرديد. نهايتا اجراي مقررات تردد خودروها و عابرين پياده از تقاطع چراغدار مي باشد. شايان ذكر است كنترل سه عامل فوق در اجراي يك طرح، به تدريج مي تواند به تصحيح عادت راننده و عابر پياده منجر شود و به رشد كيفي فرهنگ ترافيك جامعه كمك نمايد.

ارائه برنامه جهت ارتقا فرهنگ ترافيك شهروندان

از جمع بندي مطالب ارائه شده مشخص مي گردد جهت ارتقا فرهنگ ترافيك شهروندان نياز به تهيه يك برنامه جامع مي باشد تا از طريق آن بتوان به اهداف كوتاه مدت و دراز مدت مورد نظر دست يافت. به همين منظور در ادامه سعي شده با ارائه يك برنامه مناسب به اين مهم، جامه عمل پوشاند.

تهيه و تنظيم برنامه آموزشي

اولين گام از طرح مورد نظر، تهيه برنامه اي جهت ارتقا فرهنگ ترافيك مي باشد. البته بدين منظور بايد ارگانهاي درگيرو مرتبط با مساله تعيين گردند تا مسووليت و شرح خدمات هر كدام جهت تهيه برنامه هاي مناسب مشخص گردد.

 

 

 برخي از ارگانهاي ذيربط عبارتند از :

*    شهرداري

*     استانداري

*    سازمان ترافيك

 *    آموزش و پرورش

 *    وزارت بهداشت و درمان

تاریخ به روز رسانی: 1393/11/27
تعداد بازدید: 2794
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal